Aktuality Slánský Mlýn

Image Description

ÚDRŽBA ZELENĚ V LOKALITĚ

Zeleň v lokalitě se skládá ze zeleně veřejné a soukromé. Soukromou zeleň budou tvořit zahrádky umístěné u bytových domů pro byty v prvním nadzemním podlaží. Ty budou udržovány majiteli bytů. Veřejná zeleň bude vysazena v místech okolo cyklostezek, chodníků a dalších komunikací, v okolí rybníku a na dalších veřejných místech. Tato zeleň bude ve správě města Slaný a bude udržována městskými technickými službami.

Image Description

MIKROKLIMA SLÁNSKÝ MLÝN

Malý koloběh vody, vytvořený systémem nádrží na akumulaci dešťové vody přináší následující výhody:

• Zlepšení individuálního mikroklimatu

• Bezplatné zavlažování všech rostlin v komplexu

Za účelem snížení nákladů na vytápění jsou na střechy domů umístěny solární panely.

Zahájení prodeje projektu Slánský Mlýn.

Představujeme Vám nový koncept architektonického řešení města budoucnosti, projekt Slánský Mlýn.

Cookies help us provide our services. By using our services, you agree to the use of cookies.
I agree