Autobusové zastávky

Image Description

Autobusové zastávky: Po dlouhých letech jednání s úřady se podařilo na náklady společnosti EUFI zrealizovat trvalé autobusové zálivy, včetně stálých zastávek, které budou sloužit pro integrovanou dopravu. Dočasné zastávky byly odstraněny. Autobusové zastávky se využívají od září 2019.