Společnost EUFI by Vám ráda představila nový projekt navazující na stávající lokalitu Hostivice Jih směrem k obci Chýně.

Společnost EUFI by Vám ráda představila nový projekt navazující na stávající lokalitu Hostivice Jih směrem k obci Chýně.

Během roku 2020 budou zkolaudovány domy C1 a C2 ve kterých se budou nacházet nebytové prostory, které mohou být využity jako potraviny a rychlé občerstvení.Díky nárustu automobilizace od roku 2005 kdy vznikal projekt Hostivice JIH vznikla zejména v poslední době větší poptávka po parkovacích místech, veřejné zeleni, základní škole a mateřské školce v docházkové blízkosti.Rozšíření lokality sebou přinese obyvatelům větší komfort bydlení, zhodnocení nemovitostí a spoustu dalších výhod jak ve stávají tak měř dokončené lokalitě tak budoucím obyvatelům v novém projektu rozšíření.


Například:


1. Parkovací dům.

  - velký počet parkovacích stání, které mohou být nabídnuty všem majitelům bytů této lokality (požadavek také plyne. z vyhlášky města Hostivice co jedna bytová jednotka to dvě místa pro osobní automobil bez rozdílu velikosti bytu, což je nadstandartní požadavek, která EUFI musí splnit) . 

 -  bude dostatek míst pro návštěvy i druhé auto v rodině.


2. Základní a mateřská škola.

 - kapacita bude odpovídat předpokládanému počtu obyvatel v celé lokalitě dle demografické studie, kterou jsme nechali na základě požadavku města zpracovat. Zpracovatelem této studie je PhDr. Tomáš Soukup, Ph.D., který zpracovával kompletní demografii i pro město Hostivice.

  - znamená to časovou i finanční úsporu, protože dojíždění s dětmi do základní školy nebo mateřské školky nebude potřeba.


3. Dětské hřiště a další veřejné prostranství.

 - multifunkční hřiště, freepark a další aktivity pro sport a volný čas budou harmonicky začleněny do nové lokality

 -součástí veřejného prostranství bude i prostor pro kavárnu a restauraci. Plánujeme také prostor pro oblíbené veřejné grilování.

   

Současná lokalita Hostivice JIH je soběstačná s ohledem na vybudovanou infrastrukturu. Máme vlastní ČOV, vodojem a další prvky infrastruktury, které kapacitně zvládnou i lokalitu rozšířit dle návrhu a tím město Hostivice nebude muset vynaložit žádné prostředky pro plánovaný rozvoj. EUFI nabídla příspěvek městu v hodnotě 10 milionů korun pro rozvoj a technické zhodnocení infrastruktury pro lokalitu Hostivice JIH.


Návrh na rozšíření stávající lokality byl poslán na město Hostivice a očekáváme reakci komise pro rozvoj a stanovisko rady města. Před zasláním byl návrh několikrát projednáván se starostkou města a radními.

 Více informací: http://hostivice-jih.tilda.ws/