Aktuality

Průběh stavby SLÁNSKÝ MLÝN.

V projektu bytového komplexu Slánský Mlýn probíhají stavební činnosti na monolitických konstrukcích a zděných nosných konstrukcích. U bytového objektu A je hotová hrubá stavba. U bytového objektu B je hotové podzemní podlaží garáží. Dále probíhají přípravné práce pro založení stavby objektů C a D. Současně se pracuje na hrubých terénních úpravách, do kterých budou ukládány inženýrské sítě k nápojení bodů veřejné infrastruktury.

Společnost EUFI by Vám ráda představila nový projekt navazující na stávající lokalitu Hostivice Jih směrem k obci Chýně.

Během roku 2020 budou zkolaudovány domy C1 a C2 ve kterých se budou nacházet nebytové prostory, které mohou být využity jako potraviny a rychlé občerstvení.

Image Description

ÚDRŽBA ZELENĚ V LOKALITĚ

Zeleň v lokalitě se skládá ze zeleně veřejné a soukromé. Soukromou zeleň budou tvořit zahrádky umístěné u bytových domů pro byty v prvním nadzemním podlaží. Ty budou udržovány majiteli bytů. Veřejná zeleň bude vysazena v místech okolo cyklostezek, chodníků a dalších komunikací, v okolí rybníku a na dalších veřejných místech. Tato zeleň bude ve správě města Slaný a bude udržována městskými technickými službami.

Image Description

MIKROKLIMA SLÁNSKÝ MLÝN

Malý koloběh vody, vytvořený systémem nádrží na akumulaci dešťové vody přináší následující výhody:

• Zlepšení individuálního mikroklimatu

• Bezplatné zavlažování všech rostlin v komplexu

Za účelem snížení nákladů na vytápění jsou na střechy domů umístěny solární panely.

Zahájení prodeje projektu Slánský Mlýn.

Představujeme Vám nový koncept architektonického řešení města budoucnosti, projekt Slánský Mlýn.

Image Description

Parkovací místa a občanské vybavenosti v lokalitě Hostivice – Jih

Počet parkovacích míst v celé lokalitě odpovídá normovým požadavkům pro výpočet dopravy v klidu, což bylo stavebním úřadem města Hostivice odsouhlaseno v průběhu povolení stavby. Normové požadavky jsou dokonce nižší, než je již realizovaný počet parkovacích stání v lokalitě.

Image Description

Dětské hřiště:

Společnost EUFI bezplatně poskytla městu pozemek pro účely vybudování dětského hřiště. Dětské hřiště se nachází na konci Žitné ulice. Dočasná skládka vedle dětského hřiště bude po dokončení výstavby rekultivována na rekreační zeleň.


Image Description

Dočasná autobusová točna

Dočasná autobusová točna: Na základě dohody s městem Hostivice společnost EUFI na svých pozemcích a na své náklady (0,25 mil. Kč) zřídila zpevněnou dočasnou točnu pro integrovanou dopravu, aby umožnila občanům v lokalitě Hostivice – Jih, po dobu uzavírky silnice III. třídy mezi obcí Chýně a Chrášťany, využívat i nadále možnosti hromadné dopravy v lokalitě. Pokud by se autobus neměl kde otočit, občané Hostivice – Jih by museli po dobu letní uzavírky docházet pěšky až do obce Chýně.

Image Description

Autobusové zastávky

Autobusové zastávky: Po dlouhých letech jednání s úřady se podařilo na náklady společnosti EUFI zrealizovat trvalé autobusové zálivy, včetně stálých zastávek, které budou sloužit pro integrovanou dopravu. Dočasné zastávky byly odstraněny. Autobusové zastávky se využívají od září 2019.


Cookies help us provide our services. By using our services, you agree to the use of cookies.
I agree