ÚDRŽBA ZELENĚ V LOKALITĚ

Image Description


ÚDRŽBA ZELENĚ V LOKALITĚ

Zeleň v lokalitě se skládá ze zeleně veřejné a soukromé. Soukromou zeleň budou tvořit zahrádky umístěné u bytových domů pro byty v prvním nadzemním podlaží. Ty budou udržovány majiteli bytů. Veřejná zeleň bude vysazena v místech okolo cyklostezek, chodníků a dalších komunikací, v okolí rybníku a na dalších veřejných místech. Tato zeleň bude ve správě města Slaný a bude udržována městskými technickými službami.