Průběh stavby SLÁNSKÝ MLÝN.

V projektu bytového komplexu Slánský Mlýn probíhají stavební činnosti na monolitických konstrukcích a zděných nosných konstrukcích. U bytového objektu A je hotová hrubá stavba. U bytového objektu B je hotové podzemní podlaží garáží. Dále probíhají přípravné práce pro založení stavby objektů C a D. Současně se pracuje na hrubých terénních úpravách, do kterých budou ukládány inženýrské sítě k nápojení bodů veřejné infrastruktury.