Parkovací místa a občanské vybavenosti v lokalitě Hostivice – Jih

Image Description

Počet parkovacích míst v celé lokalitě odpovídá normovým požadavkům pro výpočet dopravy v klidu, což bylo stavebním úřadem města Hostivice odsouhlaseno v průběhu povolení stavby. Normové požadavky jsou dokonce nižší, než je již realizovaný počet parkovacích stání v lokalitě. EUFI se snaží vybudovat a nabídnout stávajícím občanům nová parkovací místa, která ale již nelze umístit do stávající lokality, kam byly alespoň umístěny prostory pro zřízení občerstvení a obchodu s potravinami.


Pracuje se na vyřešení tohoto problému formou rozšíření stávající lokality. Návrh na rozšíření byl předložen městu Hostivice k projednání s návrhem vybudování parkovacího domu pro stávající lokalitu, plus vybudování školy a školky na náklady EUFI, které budou umístěny přímo v areálu Hostivice-jih, čímž dojde ke zlepšení kvality života obyvatel lokality. Dále se snažíme od vlastníků okolních polí odkoupit část jejich pozemků, pro účely vybudování zpevněných stezek propojujících Hostivice-Jih s lokalitou hostivických rybníků.


Doufáme, že ve spolupráci s městem bude projekt realizován a dojde k vyřešení problematiky rapidního nárůstu automobilizace a nedostatku odpovídající občanské vybavenosti, která se řeší i v jiných podobných lokalitách.